Publicerad 24 maj 2019

24 maj 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Vindkraftverk

Om du ska bygga eller väsentligt ändra ett vindkraftverk måste du ansöka om bygglov.

Bygglov krävs för vindkraftverk om:

  • det är högre än 20 meter över markytan
  • avståndet till fastighetsgränsen är mindre än vindkraftverkets höjd över marken
  • vindkraftverket monteras fast på en byggnad
  • diametern på vindturbinen är större än tre meter.

Oavsett om uppförandet eller ändringen inte kräver ett bygglov måste du göra en teknisk anmälan.