$left
$middle

Pp 6054, Jägersro

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2021-02-18 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet för Planprogram för Jägersro.

Planprogrammets syfte

SMT Malmö exploatering AB har inkommit med en ansökan om planprogram för Rosengård 130:405 (dagens trav-och galoppbana) med avsikt att utveckla fastigheten till blandad stadsbebyggelse för upp till 5 000 bostäder i en blandning av en-och flerfamiljshus, kontorsarbetsplatser för ca 1000 personer, handel, service, parkeringshus, skolor, förskolor och parker. Utbyggnadstiden beräknas till ca 25 år.

Handlingar