$left
$middle

Pp 6025, Mobilia

Planprogram "del av kvarteret Bohus (Mobilia) i Innerstaden"

Planprogrammet, Pp 6025, har som syfte att beskriva förutsättningar och mål som underlag vid utarbetandet av en eller flera detaljplaner, som huvudsakligen möjliggör en tätare och mer blandad stad genom att köpcentret Mobilia tillåts bygga ut och förtäta markanvändningen inom fastigheterna Bohus 7 och Bohus 8 och förbättra trafiksituationen genom en ny korsning på Trelleborgsvägen.

Totalt medger planprogrammets förslag att dagens45 000 m2BTA handelsyta kan öka till70 000 m2BTA samt därtill upp till13 500 m2BTA annan verksamhet såsom kultur, friskvård och utbildning. Totalt cirka 100 nya bostadslägenheter föreslås också byggas inom kvarteret. _______________________________________________________
 
Stadsbyggnadskontoret har upprättat planprogram till detaljplan som har skickats ut för samråd till berörda myndigheter, andra förvaltningar och boende i området (sakägare).

Samrådstiden för planprogrammet är 2008-05-08 — 2008-06-11.

Följande handlingar finns tillgängliga i det här ärendet

  • Pp 6025 Planprogram
  • Pp 6025 Handelsutredning
  • Pp 6025 Trafikutredning
  • Pp 6025 Bullerutredning
  • Pp 6025 Kulturhistorisk utredning

Begär ut handlingar

Fyll i formuläret för att få önskade handlingar skickad till dig via e-post.

sv