Publicerad 24 maj 2019

24 maj 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Carport och garage

Nybyggnad av carport och garage behöver oftast bygglov.

Om carporten eller garaget skall vara mindre än 25 kvadratmeter kan, under vissa förutsättningar, enbart en teknisk anmälan behöva göras, läs mer under rubriken "Attefallsreglerna". Att byta ut en garageport till en vägg med ett fönster i eller att bygga en vägg på en carport är så kallade fasadändringar och behöver också bygglov. För dessa åtgärder är bygglovsprocessen förenklad då en certifierad kontrollansvarig inte behövs.

Byggnad i tomtgräns

Om carporten eller garaget ska placeras i gränsen mot en grannfastighet (figur 1) finns det några viktiga regler som gäller:

  • Ingen del får skjuta över på grannens sida såvida det inte rör sig om en normal taksarg av en brädas tjocklek (figur 2).
  • Vattenavrinning från byggnadens tak ska tas om hand på den egna tomten. På ritningen ska det visas tydligt hur överhänget är utformat och hur långt det sträcker sig (figur 3). Lämplig skala för detta är 1:20. Läs mer i "Råd och riktlinjer Komplementbyggnad" (länk).
  • Tänk också på att om en av byggnadens väggar eller tak ligger nära en angränsande fastighet/lägenhet kommer krav på brandskydd att ställas.
Bild från broschyren Råd och riktlinjer Komplementbyggnad

Bild från broschyren Råd och riktlinjer Komplementbyggnad

Utstakning och lägeskontroll

En placering av byggnad i tomtgräns får man inte själv sätta ut. Fastighetsgränsen måste markeras av professionell utsättare. Läget på byggnaden måste även kontrolleras efter byggnation. Detta medför högre bygglovskostnad för byggnad i gräns än om den ligger 0,8 meter eller mer från gränsen.