Publicerad 24 maj 2019

24 maj 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Fasadändring

Om din fastighet ligger i ett område med detaljplan behöver du oftast bygglov för stora förändringar av material och färg på fasad, byte av tak, fönster och ytterdörrar.

För att byggnaden ska behålla sin ursprungliga karaktär är det viktigt att alla ändringar görs varsamt. Du behöver ta hänsyn till byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

Vissa byggnader och områden har ett utökat skydd enligt plan- och bygglagen.

Då behöver du inte bygglov

Du behöver inte bygglov om fasadändringarna är av mindre omfattning och inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Fasadändring vid verksamhetslokaler

Det kan krävas bygglov för att täcka för skyltfönster och för att sätta upp säkerhetsgaller och markiser.

Markiser, jalusier och skyltfönster