Publicerad 29 maj 2019

29 maj 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Solenergi

Du behöver oftast inte söka bygglov för att sätta upp solceller eller solfångare på din fastighet. Som regel är det möjligt att få bygglov för solpaneler på de flesta byggnader. 

Alla bygglovsärenden i Malmö som gäller solenergianläggningar är avgiftsbefriade.

Ta reda på just din byggnads solenergipotential med hjälp av tjänsten Solguiden.

På sidan Detta ska du lämna in - checklistor hittar du en checklista för solanläggningar.

Du behöver bygglov om

  • din solenergianläggning är vinklad ut från tak eller fasad eller helintegrerad där solcellspanelerna utgör fasadmaterial
  • fastigheten är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt och inte får förvanskas
  • solcellspanelerna strider mot gällande detaljplan eller områdesbestämmelser
  • fastigheten ligger inom ett område med riksintresse gällande totalförsvarets anläggningar. 

Du behöver inte bygglov för

  • solcellspaneler eller solfångare som följer byggnadens form och monteras utanpå befintligt tak- och fasadmaterial.

Kulturhistoriskt värdefull byggnad

Om det gäller en kulturhistoriskt värdefull byggnad och ett väl synligt läge ut mot gatan så ställs det större krav på redovisningen av förslaget. Då behöver du bland annat lämna in en fasadritning med solcellspanelerna inritade med rätt skala, mått och placering.

Ställ en fråga om ändringar på byggnader med kulturvärde till Malmö museer.