Uppdaterad 18 november 2020

18 november 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Uterum

Att bygga ett uterum, vinterträdgård eller liknande kräver bygglov. Uterummet räknas som en tillbyggnad om det uppförs i anslutning till ditt hus, och som en nybyggnad om det uppförs fristående.

Du ska till exempel ansöka om bygglov om du

  • ska bygga ett helt nytt uterum med nya väggar och nytt tak
  • ska glasa in en befintlig uteplats som redan har ett tak (det innebär fasadändring).
  • ska bygga om ett befintligt uterum så att det byter utseende, form eller storlek. Det kan vara frågan om rivning och nybyggnad beroende på hur stor ändring man gör.

Vissa undantag från bygglovsplikt för en- och tvåbostadshus

För dig som bor i en- och tvåbostadshus finns även vissa undantag från bygglovsplikt enligt reglerna för attefallsåtgärder.

Det finns även speciella regler för friggebodar. Här finns mer information: Boverket – Friggebod (PBL Kunskapsbanken)

Om du inte kan bygga inom regelverket för friggebod eller attefallsreglerna är det bygglovspliktigt att bygga uterum eller liknande.

Handlingar att bifoga till bygglovsansökan

  • situationsplan
  • fasadritning
  • planritning
  • eventuellt kontrollansvarig och kontrollplan
  • eventuellt tekniska handlingar (till exempel konstruktionsritning)