Uppdaterad 16 november 2020

16 november 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Vindkraftverk, master och antenner

Bygglov behövs alltid för att uppföra större master. Det behövs också bygglov för att bygga eller väsentligt ändra ett vindkraftverk.

Du behöver bygglov för

 • radio- eller telemaster
 • torn för telekommunikation
 • vattentorn
 • utsiktstorn
 • trafikledningstorn
 • radartorn
 • fyrar

Bygglov krävs för vindkraftverk om

 • det är högre än 20 meter över markytan
 • avståndet till fastighetsgränsen är mindre än vindkraftverkets höjd över marken
 • vindkraftverket monteras fast på en byggnad
 • diametern på vindturbinen är större än tre meter.

Du behöver inte bygglov för

 • en liten mast eller torn för bara en viss fastighets behov
 • en centralantenn på ett bostadshus
 • antenner som sätts upp av sändaramatörer
 • en vanlig parabolantenn.

Du behöver skicka in teknisk anmälan för

 • vindkraftverk – oavsett om uppförandet eller ändringen kräver bygglov eller inte.