Detaljplaner

Samråd

Granskning

Karta för mobil enhet

Instruktioner för mobiloptimerad karta

Klicka i kartan för att se pågående eller antagna detaljplaner. 

Gul markering = Planuppdrag
Blå markering = Samråd
Orange markering = Granskning
Grön markering = Antagen/Godkänd
Lila markering = Antagna planer - För att få upp antagna planer, klicka på fliken i kartans nedre vänstra hörn. Välj antagna planer och de visas med lila markering.

Större karta (ej för mobil enhet)


Instruktioner till dig som sitter vid en dator och vill få upp en större karta. Om du vill välja ut ett särskilt planskede kan du tända endast aktuell färg. Detta gör du genom att välja "Stadsplanering & trafik", "Stadsplanering & visioner" och sedan antingen "Pågående detaljplanearbete" eller "Gällande detaljplaner". Här kan du sedan avmarkera planskedena eller färgrutona som du inte är intresserad av.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-07-06 16:10