Detaljplaner

Detaljplanekartan nedan visar pågående planarbeten samt antagna och gällande detaljplaner. I högermenyn hittar du information om detaljplaneprocessen - hur det går till att ta fram en detaljplan, hur du ansöker om en detaljplan eller hur du kan vara med och påverka.

Klicka på bilden för att öppna detaljplanekartan

Det här visar markeringarna i kartan

Gul markering = Planuppdrag
Blå markering = Samråd
Orange markering = Granskning
Grön markering = Antagen/Godkänd
Lila markering = Gällande detaljplan

Obs! För att få upp gällande planer, klicka på fliken i kartans nedre vänstra hörn. Välj gällande planer som visas med lila markering.

Senast ändrad: 2018-11-29 13:20