Detaljplaner

Samråd

Granskning

Karta för mobil enhet

Instruktioner för mobiloptimerad karta

Klicka i kartan för att se pågående eller antagna detaljplaner. 

Gul markering = Planuppdrag
Blå markering = Samråd
Orange markering = Granskning
Grön markering = Antagen/Godkänd
Lila markering = Gällande planer - För att få upp gällande planer, klicka på fliken i kartans nedre vänstra hörn. Välj gällande planer och de visas med lila markering

Större karta (ej för mobil enhet)


Instruktioner till dig som sitter vid en dator och vill få upp en större karta. Om du vill välja ut ett särskilt planskede kan du tända endast aktuell färg. Detta gör du genom att välja "Stadsplanering & trafik", "Stadsplanering & visioner" och sedan antingen "Pågående detaljplanearbete" eller "Gällande detaljplaner". Här kan du sedan avmarkera planskedena eller färgrutona som du inte är intresserad av.

Senast ändrad: 2018-09-26 13:00