Pp 6039, Triangeln

Område Triangeln i Innerstaden i Malmö

Planprogrammet, Pp 6039 syftar till att utifrån Triangelnområdets specifika förutsättningar formulera en strategi för områdets fortsatta utveckling.
Triangelnområdets roll som en av flera tyngdpunkter i Malmös växande city och områdets kopplingar till de omedelbart angränsande delarna av staden: SUS, Möllevången och Pildammsparken kommer att studeras där områdets fysiska utveckling sätts i ett strategiskt sammanhang.

Planprogrammet kommer också att utgöra underlag vid kommande detaljplaner t ex i kvarteret Priorn och kvarteret Klerken.

________________________________________
 
Stadsbyggnadsnämnden har gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbete med ett planprogram för ovan nämnda område. 

 

Läs mer

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2012-05-30 14:38