$left
$middle

Malmö stads miljöprogram

För ett långsiktigt och målmedvetet klimat- och miljöarbete, som gör skillnad för Malmö och planeten, krävs gemensamma arbetssätt som möjliggör samverkan. Grunden för Malmö stads arbete med klimat och miljö är Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030.

Malmö har varit en internationell förebild för hållbar stadsutveckling i mer än två decennier. Malmös politiker har beslutat att Malmö ska vara en föregångare i det globala klimatarbetet och i Malmö stads miljöprogram fastslår att Malmös klimatpåverkan kraftigt ska minskas samtidigt som Malmö får en förbättrad livsmiljö och frisk natur.

Från ord till handling

För att nå Malmös klimat- och miljömål behöver det ske en omställning av samhället, både lokalt och globalt. Malmö stad samarbetar med Malmöbor, näringsliv och andra aktörer för att skapa en stad med hög livskvalitet och låg klimat- och miljöpåverkan.

Malmö stad arbetar också för att utveckla tillsynen som redskap för att nå hållbar utveckling. Vi arbetar med förebyggande arbete i dialog med verksamhetsutövare där information och rådgivning är viktiga delar för att hjälpa Malmöbor och företagare att göra medvetna och hållbara val över tid och bidrar till utvecklingen av den hållbara staden.

Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030

Environmental Programme for the City of Malmö 2021–2030

sv