Miljöläget i Malmö

Vi arbetar tillsammans i Malmö stad för att nå Malmös miljömål. Varje år följer vi upp hur arbetet mot målen går.

I verktyget Miljöbarometern redovisar vi löpande hur arbetet mot målen går. Vi gör också varje år en rad rapporter där vi sammanställer luftkvalitetsmätningar, kemikalieundersökningar med mera.

Tidigare miljöprogram

Miljöprogrammet för perioden 2009-2020 pekade ut fyra övergripande miljömål för Malmö stad; Sveriges klimatsmartaste stad, Framtidens stadsmiljö finns i Malmö, Naturtillgångar brukas hållbart och i Malmö är det lätt att göra rätt.