Miljösamverkan Skåne

Miljösamverkan Skåne är ett samarbetsprojekt mellan Skånes kommuner, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen i Skåne län.