UBC

Malmö stad är medlem i Union of Baltic Cities. Miljöförvaltningen deltar 1-2 gånger per år på möten som anordnas av UBC:s miljökommitté samt i flera miljöprojekt som koordineras av UBC och får stöd av EU.