Miljöbarometern

På Miljöbarometern kan du löpande följa hur arbetet fortskrider att nå Malmös miljömål. Öppna Miljöbarometern genom att följa länken nedan.

Miljöbarometern innehåller löpande uppföljning och är ger en ögonblicksbild på miljötillståndet i Malmö utifrån den statistik och information som finns att tillgå på lokal nivå. Barometern visar fokusområden, statusbedömning och en beskrivning för respektive område: klimat, luft, buller, trafik, natur och odling, vatten, kemikalier och miljögifter samt avfall och återvinning.