Miljöprogram för Malmö stad

Grunden för Malmö stads arbete med klimat- och miljö är Malmö stads miljöprogram 2009-2020. Miljöprogram för perioden 2021-2030 är beslutsplanerat till våren 2021.

Miljöprogrammet för perioden 2009-2020 pekar ut fyra övergripande miljömål för Malmö stad; Sveriges klimatsmartaste stad, Framtidens stadsmiljö finns i Malmö, Naturtillgångar brukas hållbart och i Malmö är det lätt att göra rätt.

Primär målgrupp för miljöprogrammet är politiker och tjänstepersoner i Malmö stad. Målet är också att det också kan fungera som inspiration för både näringsliv och malmöbor.

Kontakta oss

Postadress
Miljöförvaltningen
Malmö stad
205 80 Malmö

Besöksadress
Bergsgatan 17
Visa på karta

Projektledare:
Sofie Hansen
E-post: sofie.hansen@malmo.se

Tel:

040-342039, 0708-91 92 62