Illustration: David Wiberg

Miljöprogram för Malmö stad

I Malmö är vi bra på miljöarbete och har ambitionen att vara en ledande miljöstad. Miljöprogrammet ska fungera som en gemensam utgångspunkt för det fortsatta miljöarbetet i Malmö. Programmets fokus ligger i den ekologiska aspekten av hållbarhetsbegreppets tre delar och tar ansvar för den delen av stadens hållbarhetsarbete.

De fyra övergripande miljömålen för Malmö stad som antogs av kommunfullmäktige i Malmö stad 17 december 2009, pekar ut de områden som kommunen prioriterar på resan mot en hållbar stad. Läs mer om respektive miljömål genom att navigera bland undersidorna.

Varje mandatperiod tas en ny handlingsplan för miljöprogrammet fram, som visar på vilka insatser som måste göras de kommande åren för att kunna nå de långsiktiga målsättningarna i miljöprogrammet.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-05-16 14:15