Om Förskoleförvaltningen

I förvaltningen finns i dag ca 250 förskoleenheter. Utöver detta finns ett antal familjedaghem (pedagogisk omsorg). Förvaltningen ansvarar också för tillsyn över, och beslut om godkännande av, samt bidrag till fristående förskolor samt tillsyn över och bidrag till annan pedagogisk verksamhet.

Förvaltningsnivå

Förvaltningsnivån utgör stöd för och styrning av verksamheterna. På förvaltningsnivån finns fem utbildningschefer som ansvarar för förskolorna inom sina respektive utbildningsområden. Dessutom finns avdelningar för kvalitet och myndighet, HR, ekonomi och kommunikation.

Samtliga avdelningschefer ingår i förvaltningens ledningsgrupp som leds av förvaltningsdirektören.

Senast ändrad: 2018-06-21 13:59