Förskolenämnden

Förskolenämnden ansvarar för Malmö kommuns utbildning inom skolformen förskola, pedagogisk omsorg med inriktning mot barn i åldrarna 1-5 år, samt öppen förskola. Därtill ansvarar förskolenämnden för godkännande av, och tillsyn av fristående förskola samt beslut om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg för barn i åldrarna 1-5 år.

Ledamöterna i förskolenämnden är tillsatta av kommunfullmäktige och är "fritidspolitiker", vilket innebär att de arbetar politiskt vid sidan av ordinarie arbete, studier etc.

Ordförande i förskolenämnden är Rose-Marie Carlsson (S). 1:e vice ordförande är Anneli Bojesson (L) och 2:e vice ordförande är Linda Obiedzinski (M).

Sammanträden

Här hittar du datum för förskolenämndens sammanträden 2020.

Protokoll och handlingar

Här hittar du protokoll och handlingar till förskolenämndens sammanträden. Handlingarna publiceras normalt torsdagen innan aktuellt nämndssammanträde.

Ledamöter

Här hittar du ledamöter och ersättare i förskolenämnden.

Senast ändrad: 2019-12-18 10:22