$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Andreaskyrkan

  • Fridhemstorget
  • 1958
  • K-märkt

S:t Andreas kyrka färdigställdes 1958 och invigdes året därpå.

Historik

Sankt Andreas kyrka invigdes 1959 som församlingskyrka åt Slottstadens församling. Uppdraget att rita kyrkan gick 1954 till Thorsten Roos och Bror Thornberg. Församlingen bildades 1949 som en avknoppning från Sankt Petri församling. Kyrkan fick därför sitt namn efter Jesus lärjunge Andreas (som var bror till Petri). Slottstadens församling saknade församlingskyrka fram till Sankt Andreas togs i bruk i november 1959. Fram till dess höll församlingen sina gudstjänster i Tyska kyrkan.

Arkitektur

  • Byggår: 1958-59
  • Arkitekt: Thorsten Roos & Bror Thornberg
  • Byggherre: Slottstadens församling

Kyrkan har en form som mer för tanken till modernt syd- och mellaneuropeiskt kyrkobyggande än nordiskt. Den har ett för 1950-talet typiskt modernt formspråk som dock samtidigt anspelar på traditionellt kyrkobyggande: det är en basilika med rektangulär grundplan, fasta bänkar och tydlig axialitet.

Kyrkan är sedan flera år K-märkt.    

sv