Under 2021 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Andreaskyrkan

  • Fridhemstorget
  • 1958
  • K-märkt

S:t Andreas kyrka färdigställdes 1958 och invigdes året därpå.

Historik

Den är sedan 2014 församlingskyrka i Malmö S:t Petri församling i Lunds stift. Kyrkans administrativa lokaler och församlingshem ligger i en lägre del som omsluter ett klostergårdsliknande uterum väster om själva kyrkan.          

Arkitektur

Järnvägsstation har somliga kallat den. Det är en inte helt oäven beskrivning, men den är ändå inte särskilt rättvisande. Arkitekter var Thorsten Roos och Bror Thornberg. Trots sin utpräglade modernism återknyter S:t Andreas kyrka till det fornkristna basiliska kyrkorummet, som bl a utmärktes av att det var rektangulärt och uppburet av kolonner.

Kyrkan är sedan flera år K-märkt.