$left
$middle

Under 2021-2022 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Latinskolan

Latinskolan
  • Drottninggatan 22
  • 1406

Latinskolan är en gymnasieskola i Malmö, belägen på drottningsgatan.

Historik

Bland allt vad som pågår i Malmö idag tillhör undervisningen på Latinskolan det allra äldsta. Den började 1406 i en liten byggnad intill St Petri kyrka. Samma år hade en delegation Malmöbor återvänt från en lång och äventyrlig resa genom det senmedeltida Europa. Med sig hade de ett av påve Innocentius VII undertecknat brev, där malmöborgarna gavs särskilt påvligt tillstånd att grunda en skola. Detta skedde efter att domkapitlet i Lund tidigare avslagit samma ansökan.

Arkitektur

Skolan ritades av Stockholmsarkitekterna Axel och Hjalmar Kumlien. Den följer i sin utformning det vanliga svenska mönstret för högre läroverk från denna tid. Byggnadens strikt symmetriska fasad i klassiskt maner kan ses som uttryck för den disciplinerade rationalitet man ville skulle prägla ungdomens fostran och utbildning. På fasaden kan man även i guldbokstäver läsa devisen "Herrens fruktan är vishetens begynnelse".

Latinskolan idag

2008 genomgick Latinskolan en omfattande renovering för att stå väl rustad att ta mot framtida gymnasister. Med mer än sexhundra år av oavbruten utbildningsverksamhet — sannolikt unikt i Sverige — är Latinskolan en viktig del av Malmös kulturarv.


sv