$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Länsresidenset

Foto: Statens fastighetsverk.

En byggnad med spännande historia som tar dig med till Karl XV:s död, Trekungamötet 1914 och det gyllene matsalstaket.

Den som står på Stortorget i Malmö och betraktar residenset kan lätt förledas att tro att byggnaden — med sin lätta, luftiga elegans — är uppförd på sjuttonhundratalet. Men så är inte fallet.

Istället har residenset sitt ursprung i två byggnader från femtonhundratalet som 1729-30 förenades i en. 1777 genomfördes ytterligare en renovering. Sin nuvarande fasad fick residenset emellertid först 1851 genom arkitekten Fredrik Wilhelm Scholander. Byggnaden försågs med tre stora takkupor i holländsk renässansstil och fasaden pryddes med sirliga rokokoinspirerade fönsterornament. En ytterligare renovering genomfördes 1877. Interiörer och inredning renoverades så sent som 1996-2004. Residenset är statligt byggnadsminne genom beslut 1935 och 1993.

Arkitekt

Lorentz Christoffer Stobée/Johan Cronman

Byggnadsminne

Länsresidenset är ett statligt byggnadsminne.

Digitala rundvandringar av Länsresidenset

Ta del av Länsresidensets spännande historia och vackra miljö. Länsstyrelsens guider tar dig med på en vindlande historisk vandring med nedslag som Karl XV:s död, Trekungamötet 1914 och det gyllene matsalstaket.

Så används byggnaden idag

Residenset avänds som bostad och representationslokaler för landshövdingen i Skåne län.

Det är Statens fastighetsverk som äger Länsresidenset.

sv