$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Stadsbiblioteket

Malmö stadsbibliotek 3

Foto: Niclas Bomgren

  • Kung Oscars väg 11
  • 1905

Malmö Stadsbiblioteks gamla byggnad uppfördes som museum 1901. Biblioteket flyttade in 1946 och inledde därmed vad som brukar benämnas som bibliotketes guldålder.

Under flera decennier framöver skulle Malmö stadsbibliotek räknas med sin goda ekonomi som det ledande folkbiblioteket i landet.

Nya verksamheter inom biblioteket startades, bland annat den sociala biblioteksservicen, arbetsplatsutlåning och utlåning av skivor.

Historik

Grunden till stadsbiblioteket hade dock lagts tidigare än 1946. Redan 1905 öppnade biblioteket för första gången sina portar för Malmöborna. Det dåvarande biblioteket låg på Adelgatan, i den medeltida byggnad som kallas Tunneln.

Biblioteket drevs fram till år 1927 av Malmö föreläsningsförening, därefter övertogs driften av Malmö stad. Samtidigt som detta upptogs det gamla arbetarbiblioteket i Folkets hus och blev därmed stadsbibliotekets första filial.

Bibliotekets verksamhet växer

Vid årsskiftet 1905–1906 hade Malmö stadsbibliotek 94 registrerade låntagare, fyrtio år senare var de 13.441.

Grunden för bibliotekets bokbestånd utgjordes av Föreläsningsföreningens boksamling om 1690 band. År 1946, när biblioteket flyttade till nya lokaler på Regementsgatan, uppgick beståndet till drygt 100 000 band. Personalen hade också utökats. Från att vara bara två personer, pionjärerna bibliotekschefen Hans Emil Larsson och hans assistent fröken Mathilda Karlström, till sammanlagt 38 personer.

Bibliotekschefen hade fått titeln stadsbibliotekarie och styrde huvudbiblioteket, dess sex filialer och ett sjukhusbibliotek.

Biblioteket flyttar till sin nuvarande byggnad

År 1963 väckte dåvarande stadsbibliotekarien Bengt Holmström tanken på ett nytt huvudbibliotek. En lång, intensiv och invecklad process inleddes.

I maj 1997 nådde processen sitt slut. Då invigdes de två nya tillbyggnadens, nuvarande Slottet på Malmö stadsbibliotek.

Två år senare, i september 1999 återinvigdes också den gamla byggnaden efter att ha renoverats. Därmed stod Malmös nya stadsbibliotek klart – redo att möta ett nytt millennium.

Arkitektur

Malmö stadsbibliotek består av tre byggnader:

  • Slottet
  • Ljusets kalender
  • Cylindern

Slottet är den äldsta delen och byggdes för Malmö museum i renässansstil efter ritningar av arkitekterna John Smedberg och Fredrik Sundbärg.

Ljusets kalender ritades av Henning Larsen och invigdes 31 maj 1997. Under denna tid renoverades även Slottet och återinvigdes 1999.

Cylindern förbinder byggnaderna och består av entrén, receptionen och kaféet.

sv