$left
$middle

Under 2021-2022 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Stadsbiblioteket

Malmö stadsbibliotek 3

Foto: Niclas Bomgren

  • Kung Oscars väg 11
  • 1905

Malmö Stadsbiblioteks gamla byggnad uppfördes som museum 1901, biblioteket flyttade in 1946 och inledde därmed vad som brukar benämnas som bibliotketes guldålder.

Under flera decennier framöver skulle Malmö stadsbibliotek räknas som det ledande folkbiblioteket i landet. God ekonomi. Nya verksamheter startades; den sociala biblioteksservicen, arbetsplatsutlåningen, utlåning av skivor och band, etcetera.

Arkitektur

Det består av tre byggnader, Slottet, Ljusets kalender och Cylindern. Slottet är den äldsta delen och byggdes för Malmö museum efter ritningar av arkitekterna John Smedberg och Fredrik Sundbärg i renässansstil. Ljusets kalender ritades av Henning Larsen och invigdes 31 maj 1997. Under denna tid renoverades även Slottet och återinvigdes 1999. Cylindern förbinder byggnaderna, och innehåller entrén, receptionen och kaféet.

sv