$left
$middle

Under 2021-2022 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Kronprinsen

Kronprinsen
  • 1964
  • Regementsgatan 52

Kronprinsen brukar omtalas som en skapelse av modernismen. Tjugosju våningar hög och med en fasad av blåa klinkers i gradvis skiftande nyans. Malmö är inte bortskämd med höga byggnader, vi har Turning Torso och så har vi kronprisen. De utgör bokstavligen höjdpunkterna i stadens skyline.

Går man runt Kronprinskvarteret, som ramas in av Regementsgatan, Mariedalsvägen och Fågelbacksgatan i Slottsstaden, ser man snart att det inte bara består av denna USA-inspirerade skyskrapa. De lägre skivhusen har en grå betongfasad som snarare för tankarna till det forna östblocket. Det syns tydligt att tidsandan då Kronprinsen föddes tog intryck av såväl amerikansk storslagenhet som socialrealistisk utopism. Det väsentliga var det modernistiska, det framtidsorienterade, det rationalistiska.

Arkitektur

Tillkomsttid: 1959-64
Arkitekter: Thorsten Roos
Byggherre: Hugo Åberg
 

I stadsplanen från 1959 fastställdes att kvarteret skulle utformas som ett kombinerat kontors-, handels- och bostadskomplex med två tiovåningshus, två sexvåningshus, ett 27-våningshus samt en överbyggd innergård.

Stadsplaneförslaget utformades av stadsplanechefen Gabriel Winge i samarbete med byggherren Hugo Åberg och arkitekten Thorsten Roos. Kungliga Byggnadsstyrelsen hade dock invändningar, bl a angående hushöjderna, som ansågs bli ett främmande inslag i stadsbilden. Trots detta kom planen ändå att genomföras.

Historik

Tidigare låg här ett husarregemente, Kronprinsens husarer, därav platsens namn. Även kringliggande gatu- och områdesnamn vittnar om detta — Stallmästaregatan, Ryttmästaregatan, Hästhagen. Regementet var i bruk fram till 1928. Mot slutet av 1950-talet revs regementet för att ge plats åt ny bebyggelse.

Kronprinsen omfattar 677 lägenheter från ett till sex rum och kök, men med ett stort antal trerummare.

Butiks- och restaurangutbudet har varierat med tiden. De senaste åren har även ett gym och ett restaurangtorg som rymmer flera restauranger tillkommit. Tidigare fanns även en bensinstation i markplan.

sv