Foto: Förpackning och tidningsinsamlingen

Avfall & återvinning

Alla verksamheter ger upphov till flera olika typer av avfall. Kommunen ansvarar bara för transport och behandling av ditt hushållsavfall. Företag och verksamheter ska ha ett avtal med kommunen om hämtning av hushållsavfall. För övrigt avfall (även det farliga) ansvarar fastighetsägare och hushållen.

Vem hämtar mina hushållssopor? Var kan jag lämna mitt farliga avfall? Här hittar du svaren på dina sopfrågor.

Nedskräpning på stan

Gatukontoret ser till att hålla gator och parker rena, till exempel från hundbajs, glas på cykelbanan och överfulla papperskorgar.

Källsortering och återvinning

I avfallsplanen för Malmö är ett av målen att minst 85 procent av Malmö-
och Burlövsborna ska ha antingen boendenära insamling av returpapper
och förpackningar eller högst 400 meter till närmaste återvinningsstation.

Hushåll har skyldighet att sorter ut returpapper, förpackningar, elavfall
och batterier och lämna detta avfall till de insamlingssystem som
finns.

Matavfall

Det slängs över 33 000 ton matavfall i Burlöv och Malmö varje år. Det bästa är förstås att äta upp maten så att det inte blir så mycket matavfall – eller spara det som blir över och äta det senare. Det som slängs kan vi numera ta vara på och göra biogas och biogödsel av, så att kretsloppet sluts.  Biogas är ett klimatsmart och användbart energislag som bland annat kan användas för att driva bussar och bilar utan att öka halterna av växthusgaser. Biogas kan produceras lokalt och i processen bildas dessutom biogödsel, som ersätter konstgödsel och återför näringsämnen till åkermarken. Biogasen är förnybar och ingår i naturens kretslopp. Genom att göra biogas av matresterna bidrar vi till ett friskare och grönare samhälle med renare luft. Grönsaker, frukt, bröd, kött och fisk är matavfall precis som fiskben och ben från till exempel revben och kotletter. Äggskal, te (både i lösvikt och tepåsar), lite servetter och hushållspapper går också bra att lägga bland matavfallet. Läs mer om matavfall och insamling av matavfall på VA Syd:s sidor.

Förpackningar och tidningar

Förpacknings- och tidningsinsamlingen ansvarar för återvinningsstationerna runt om i Malmö som tar emot förpackningar och tidningar. Här hittar du din närmaste återvinningsstation.

Fastighetsnära insamling av förpackningar

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar kan ordna möjligheter för insamling av förpackningar på eller i fastigheten.
Läs mer på VA Syd:s sidor

Hushållsavfall, matavfall och trädgårdsavfall

VA Syd ser till att din vanliga soppåse, samt ditt matavfall och trädgårdsavfall, blir hämtat.

På VA Syd:s hemsida får du hjälp att sortera rätt. Du kan även göra felanmälan och hitta information om ditt abonnemang med mera. Kundservice tel 040 - 635 10 00.

Textilåtervinning

Det är bäst för miljön att återanvända kläder genom att ge bort, sy om eller sälja dem på second hand. När dina kläder och textilier är helt utslitna kan du nu lämna dem på Sysavs återvinningscentraler.

Insamling av kläder och tyg hittar du här:                                                          Bunkeflo på Gottorpsvägen 52                                                                      Norra Hamnen på Bjurögatan 20

Grovavfall, elavfall, farligt avfall


Exempel på farligt avfall kan var färg, lim- och lackrester, lågenergilampor, lysrör och lösningsmedel om lacknafta, aceton, terpentin och bensin.

Även elektroniskt avfall räknas som farligt avfall eftersom det kan
innehålla metaller, flamskyddsmedel och andra ämnen, som är skadliga
för miljön och människan.

Sysav ansvarar för de bemannade återvinningscentralerna på Sjölunda och Bunkeflo i Malmö. Där kan du lämna ditt grovavfall, elavfall och farliga avfall. Sysav har även Farligt avfall-bilen som hämtar farligt avfall på olika ställen i Malmö. Här hittar du information om återvinningscentraler och miljöstationer. 

Renhållning i Malmö

Vill du läsa om de beslut som ligger till grund för vad som gäller för renhållning i Malmö, sök här på malmo.se på ordet författningssamling.

Olägenheter och lukt

Kontakta miljöförvaltningen när det finns risk att avfall och skräp kan leda till risker för miljön eller människors hälsa. Telefon: 040-34 10 00

Kontakt

Nedanstående företag och förvaltningar har olika roller i avfalls- och återvinningsärenden.


VA Syd
Hämtning av hushållssopor, uppehåll/ändring av abonnemang på hämtning av sopor, grovsopor, matavfall, boendenära källsortering,
avfallsrådgivning.
VA SYD Kundservice telefon: växel 040-635 10 00


Sysav
Återvinningscentraler, farligt avtall

Telefon: 040-635 18 00


Gatukontoret

Avfall i stadsmiljö, till exempel en överfull papperskorg eller glas på
cykelbanan.
Telefon: 020-34 45 00


Fastighetsägare

Fastighetsägaren ansvarar för renhållningen på gångbanor i anslutning till de fastigheter de äger. Kontakta fastighetsägaren om skräp förekommer vid fastigheten.


Miljöförvaltningen
Kontakta miljöförvaltningen när det finns risk att avfall och skräp kan leda
till risker för människors hälsa och miljön.
Tel 040-34 10 100
Epost miljo@malmo.se