Publicerad 21 september 2020

21 september 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Plank, staket och mur

I vissa fall behöver du bygglov för att bygga ett plank eller en mur. Det avgörs av tätheten och höjden på det du vill bygga.

Staket

Staket är inhägnader av exempelvis trä, smide eller nät, med valfri täthet upp till en höjd på 1,2 meter eller som i hela sin längd har en öppenhetsgrad på 50 procent eller mer.

Du behöver inte bygglov eller teknisk anmälan för att sätta upp ett staket som är glesare än 50procent.

Är staketet tätare än 50 procent och högre än 1,2 meter, räknas det som ett plank och då krävs bygglov.

Staket och plank

Bild1: Staket som är glesare än 50 procent kräver inget bygglov. Bild 2: Plank som är tätare än 50 procent och högre än 1,2 meter kräver bygglov. Bild 3: Plank som är tätare än 50% men lägre än 1,2 meter kräver inget bygglov.

Murar

Murar och stödmurar som är högre än 40 centimeter kräver bygglov.

Vad är en stödmur?

En stödmur används för att exempelvis hålla undan jordmassor. Det innebär att på murens ena sida är det uppfyllt med jord och på den andra sidan är muren fri

Undvik bygga högre än 1,6 meter

Malmös riktlinjer säger att plank och murar inte bör vara högre än 1,6 meter. Läs mer i "Riktlinjer för plank och mur"

Sikt och trafiksäkerhet

Alla staket, plank och murar oavsett höjd eller om de kräver bygglov, måste följa regler för trafiksäkerhet och sikt.