Publicerad 5 oktober 2020

5 oktober 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Kungörelser för bygglov

Innan ett nytt bygglov som avviker från detaljplan eller som berör ett område som saknar detaljplan ges sakägare med flera tillfälle att yttra sig.

Detta kan ske genom kungörelse om de berörda är många eller av andra skäl inte kan nås var och en.

Synpunkter på bygglovet ska lämnas skriftligen senast två veckor från kungörelsedagen (tiden kan variera med anledning av helgdagar). Datumet för eventuella synpunkter finns angivet i kungörelsen.

Kungörelser införda i Sydsvenska Dagbladet och Skånska Dagbladet:

Kungörelser

Äldre kungörelser