Publicerad 24 oktober 2019

24 oktober 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Överklagan bygglov

Beslut om bygglov kan överklagas inom angiven tid. Så här går överklagande till.

Om du som sökande eller som berörd sakägare (exempelvis granne) inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga det.

Överklagandet ska ske inom tre veckor från att du fick ta del av beslutet. Överklagandet ska innehålla uppgifter om vilket beslut du överklagar (diarienummer och beslutsdatum) och på vilket sätt du vill att beslutet ändras.

Överklagan skall tillskrivas Länsstyrelsen Skåne men ska skickas till:

Malmö stadsbyggnadsnämnd, 205 90 Malmö

eller via e-post till stadsbyggnadskontoret@malmo.se.