Publicerad 24 maj 2019

24 maj 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Tidsbegränsade bygglov

Du kan ansöka om tidsbegränsat bygglov för en åtgärd av tillfällig karaktär och som är planerad att pågå under en begränsad tid.

Om inte alla förutsättningar för ett permanent bygglov kan uppfyllas är det möjligt att söka tidsbegränsat bygglov för upp till 10 år. Därefter kan det vara möjligt att söka förlängning av bygglovet, om det finns särskilda skäl, upp till sammanlagt högst 15 år. Tidsbegränsade bygglov får ges för alla bygglovspliktiga åtgärder.

Du behöver lämna in samma ansökningshandlingar som för ett permanent bygglov och komplettera med en beskrivning av hur verksamheten kommer avvecklas.

Avvecklingsplan

Ett tidsbegränsat bygglov måste ha en avvecklingsplan. I avvecklingsplanen ska det framgå hur du som söker bygglov kommer att återställa platsen när lovet upphör att gälla.

Säsongslov

Det går att få ett särskilt bygglov som bara gäller för verksamhet under en viss säsong av året. Ett sådant bygglov kan vara tidsbegränsat eller permanent. Kravet för att söka ett säsongslov är att användningen upprepas under säsong vid minst två år i följd.