Publicerad 26 juni 2019

26 juni 2019

Lyssna

Skriv ut

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Parkering kring fastigheter – för fastighetsägare och byggherrar

Fastighetsägarens ansvar är att det ska finnas möjlighet att parkera den egna bilen inom den egna fastigheten. Malmö stad har tagit fram en parkeringspolicy och parkeringsnorm för vägledning vid detaljplaneläggning och som krav vid bygglov. Genom MM-åtgärder kan byggherrar dock påverka behovet av parkering i ett byggprojekt så att det blir möjligt att räkna med ett lägre behov än vad parkeringsnormen anger.

Fastighetsägarens och kommunens ansvar

Ditt ansvar som fastighetsägare är att se till att det finns möjlighet att parkera den egna bilen inom den egna fastigheten, det vill säga en parkeringsplats på uppfarten samt en i garage eller carport. Om det finns parkeringsmöjligheter utanför din fastighet är dessa vanligtvis kommunens ansvar.

Boenden kan alltså inte kräva att parkering ska finnas längs med gatan för den egna bilen om man bor i en- och tvåbostadshus. Du som fastighetsägaren har inte ansvar för att tillgodose parkering utanför din egen fastighet.

Parkeringsköpavtal med kommunen

Ägare till flerbostadshus och verksamheter kan ingå ett parkeringsköpavtal med kommunen inför bygglov. De kan då få parkeringsplatser i till exempel närliggande parkeringshus, om parkering inte går att lösa på annat sätt.

Parkeringspolicy och parkeringsnorm

För att underlätta information om parkeringsbehovet har kommunen tagit fram en parkeringspolicy med parkeringsnormer som gäller som vägledning vid detaljplaneläggning och som krav vid bygglov.

Parkeringspolicy och parkeringsnorm (pdf, 3.9 MB)

Mobility Management och MM-åtgärder

Mobility Management är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen till förmån för gång, cykel och kollektivtrafik. Att satsa på MM-åtgärder kan innebära bland annat ekonomiska, sociala samt miljö- och hälsomässiga vinster.

Med MM-åtgärder kan byggherrar påverka behovet av parkering i ett byggprojekt så att det blir möjligt att räkna med ett lägre behov än vad parkeringsnormen anger.

Exempel på MM-åtgärder är

  • bil- och cykelpool
  • lättillgänglig väderskyddad cykelparkering
  • cykelverkstad på fastigheten.

Mobility Management för byggherrar (pdf, 3.4 MB)

Regler för parkeringsplatser

Parkeringsavtal

Du som fastighetsägare ges möjlighet att genom avtal ordna parkering på annan plats än på den egna fastigheten. Flera olika aktörer kan till exempel köpa tillgång till parkering inom samma anläggning, vilket i sin tur ger förutsättningar för samnyttjande och de fördelar det innebär.