Publicerad 20 november 2019

20 november 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Situationsplan – bygglovsansökan och attefallsanmälan

Situationsplanen är en ritning som visar vad som finns inom fastigheten. Det innebär att alla existerande byggnader, hur marken används och var nya byggnader ska placeras behöver framgå på ritningen.

Att tänka på

  1. En situationsplan behöver vara i skala 1:400. I vissa fall där fastigheten är mycket stor och åtgärden ändå går att redovisa tydligt kan situationsplanen vara i till exempel 1:1000.
  2. Planerade byggnader behöver vara måttsatta så att byggnadernas sammanlagda area går att räkna ut.
  3. Byggnadernas placering på fastigheten bör vara låst genom att du anger minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränser på situationsplanen.

Om du exempelvis ska

  • bygga eller ändra något alternativt riva hela eller delar av en byggnad markerar du de aktuella byggnaderna på situationsplanen
  • fälla träd markerar du de aktuella träden på situationsplanen.

Underlag till situationsplanen

Som underlag till situationsplanen behövs en nybyggnadskarta eller ett utdrag från primärkartan.

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta är en handling som tas fram i samband med ny- eller ombyggnationer och är en del av underlaget vid ansökan om bygglov.

Utdrag från primärkarta

Primärkartan kan användas som underlag till situationsplan i samband med bygglov. Kartan är en storskalig, detaljerad karttyp som visar fastighetsindelning och anläggningar på marken i hela kommunen. Kartan innehåller byggnader, gator, vägar, markdetaljer, vattendrag med mera.