Publicerad 11 juni 2019

11 juni 2019

Lyssna

Skriv ut

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Situationsplan – bygglovsansökan och attefallsanmälan

Situationsplanen är en ritning som visar vad som finns inom fastigheten. Det innebär att alla existerande byggnader, hur marken används och var nya byggnader ska placeras behöver framgå på ritningen.

Att tänka på

  1. En situationsplan behöver vara i skala 1:400. Skala 1:400 betyder att 1 cm på ritningen är 400 cm i verkligheten.
  2. Planerade byggnader behöver vara måttsatta så att byggnadernas sammanlagda area går att räkna ut.
  3. Byggnadernas placering på fastigheten bör vara låst genom att du anger minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränser på situationsplanen.

Om du exempelvis ska

  • bygga eller ändra något alternativt riva hela eller delar av en byggnad markerar du de aktuella byggnaderna på situationsplanen
  • fälla träd markerar du de aktuella träden på situationsplanen.

Underlag till situationsplanen

Som underlag till situationsplanen behövs ett utdrag av primärkartan eller en nybyggnadskarta. Nybyggnadskarta behövs om du uppför en ny byggnad och i vissa fall när du bygger större tillbyggnad.

I övriga fall räcker det oftast med ett utdrag av primärkartan.