Uppdaterad 17 februari 2021

17 februari 2021

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Kunggörelser för bygglov

Om en åtgärd avviker från detaljplan eller som berör ett område som saknar detaljplan ska de som berörs få möjlighet att yttra sig.

Om en åtgärd berör många, eller där det är svårt att nå alla som berörs, publiceras de aktuella åtgärderna i Sydsvenska dagbladet och Skånska dagbladet. En sådan publicering kallas för en kungörelse.

Synpunkter på bygglovet ska lämnas skriftligen senast två veckor från kungörelsedagen (tiden kan variera med anledning av helgdagar). Datumet för eventuella synpunkter finns angivet i kungörelsen.

Aktuella kungörelser för bygglov hittar du på Malmö stads digitala anslagstavla.