Hitta bostad/tomt

Det är stor inflyttning till Malmö och har varit så de senaste åren. Det har och byggs fortfarande mycket men det är svårt för bostadsbyggandet att hänga med den stora inflyttningen. I Bostadsförsörjningsprogrammet kan du bland annat läsa om bostadsförsörjningen i Malmö, politiska mål och produktionsläget för bostadsbyggande.

I Malmö finns ett samlat forum för lediga lägenheter, bostadsförmedlingen Boplats Syd. Boplats Syd får in lägenheter från både kommunala fastighetsbolaget MKB samt från privata fastighetsägare. Lägenheterna förmedlas efter ett transparent kösystem och det kostar 300 kr per år att stå i bostadskö.

Senast ändrad: 2019-02-18 08:40