Foto: Förpackning och tidningsinsamlingen

Avfall & återvinning

Alla verksamheter ger upphov till flera olika typer av avfall. Kommunen ansvarar bara för transport och behandling av ditt hushållsavfall. Företag och verksamheter ska ha ett avtal med kommunen om hämtning av hushållsavfall. För övrigt avfall (även farligt avfall) ansvarar fastighetsägare och hushållen.

Här är information om vem som hämtar dina hushållssopor, var du kan lämna farliga avfall och om återvinning.

Nedskräpning på stan

Fastighets- och gatukontoret ser till att hålla de offentliga platserna i ordning, det vill säga gator,  parker och torg i ordning och se till att till exempel hundbajslatriner och papperskorgar finns och töms.

Källsortering och återvinning

I avfallsplanen för Malmö är ett av målen att minst 85 procent av Malmö-
och Burlövsborna ska ha antingen boendenära insamling av returpapper
och förpackningar - eller högst 400 meter till närmaste återvinningsstation.

Hushåll har skyldighet att sortera ut returpapper, förpackningar, elavfall
och batterier och lämna detta avfall till de insamlingssystem som
finns.

Matavfall

Det slängs över 33 000 ton matavfall i Burlöv och Malmö varje år. Det bästa är förstås att äta upp maten så att det inte blir så mycket matavfall – eller spara det som blir över och äta det senare. Det som slängs kan vi numera ta vara på och göra biogas och biogödsel av, så att kretsloppet sluts.  Biogas är ett klimatsmart och användbart energislag som bland annat kan användas för att driva bussar och bilar utan att öka halterna av växthusgaser. Biogas kan produceras lokalt och i processen bildas dessutom biogödsel, som ersätter konstgödsel och återför näringsämnen till åkermarken. Biogasen är förnybar och ingår i naturens kretslopp. Genom att göra biogas av matresterna bidrar vi till ett friskare och grönare samhälle med renare luft. Grönsaker, frukt, bröd, kött och fisk är matavfall precis som fiskben och ben från till exempel revben och kotletter. Äggskal, te (både i lösvikt och tepåsar), lite servetter och hushållspapper går också bra att lägga bland matavfallet. Läs mer om matavfall och insamling av matavfall på Va Syds sidor.

Förpackningar och tidningar

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för återvinningsstationerna runt om i Malmö. Det är  som tar emot förpackningar och tidningar. Här hittar du din närmaste återvinningsstation.

Fastighetsnära insamling av förpackningar

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar kan ordna möjligheter för insamling av förpackningar på eller i fastigheten.
Läs mer på VA Syds sidor

Hushållsavfall, matavfall och trädgårdsavfall

VA Syd ser till att din vanliga soppåse, samt ditt matavfall och trädgårdsavfall, blir hämtat.

På VA Syds hemsida får du hjälp att sortera rätt. Du kan även göra en felanmälan på deras hemsida och hitta information om ditt abonnemang med mera. VA Syds kundservice har telefonnummer 040-635 10 00.

Textilåtervinning

Det är bäst för miljön att återanvända kläder genom att ge bort, sy om eller sälja dem på second hand. När dina kläder och textilier är helt utslitna kan du nu lämna dem på SYSAV:s återvinningscentraler.

Insamling av kläder och tyg hittar du här:                                                          Bunkeflo på Gottorpsvägen 52                                                                      Norra Hamnen på Bjurögatan 20

Grovavfall, elavfall, farligt avfall

Exempel på farligt avfall kan var färg, lim- och lackrester, lågenergilampor, lysrör och lösningsmedel (lacknafta, aceton, terpentin och bensin).

Även elektroniskt avfall räknas som farligt avfall eftersom det kan
innehålla metaller, flamskyddsmedel och andra ämnen, som är skadliga
för miljön och människan.

SYSAV ansvarar för de bemannade återvinningscentralerna på Sjölunda och Bunkeflo i Malmö. Där kan du lämna ditt grovavfall, elavfall och farliga avfall. SYSAV har även Farligt avfall-bilen som hämtar farligt avfall på olika ställen i Malmö. Här hittar du information om återvinningscentraler och miljöstationer. 

Plastflaskor och metallburkar ska pantas

Plastflaskor och metallburkar för exempelvis öl, vin, vatten och läsk måste ingå i ett godkänt retursystem för att få säljas i Sverige. Flaskorna och burkarna måste vara märkta med det retursystem de ingår i och med den pant som ges när de lämnas tillbaka.

Reglerna gäller för plastflaskor och metallburkar med drickfärdigt innehåll. De här dryckerna ingår inte ingå i ett godkänt retursystem:

  • Drickbara mejeriprodukter
  • Drycker där mer än hälften av innehållet är juice eller växtdelar av grönsaker, frukt eller bär.
  • Drycker i glasflaska berörs inte heller av det här systemet, men andra regler gäller för dem. Kontakta Svensk Glasåtervinning för mer information.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida

Renhållning i Malmö

Vill du läsa om de beslut som ligger till grund för vad som gäller för renhållning i Malmö, sök här på malmo.se på ordet författningssamling.

Olägenheter och lukt

Kontakta miljöförvaltningen när det finns risk att avfall och skräp kan leda till risker för miljön eller människors hälsa. Telefon: 040-34 10 00

Kontakt

Nedanstående företag och förvaltningar har olika roller i avfalls- och återvinningsärenden.


VA Syd
Hämtning av hushållssopor, uppehåll/ändring av abonnemang på hämtning av sopor, grovsopor, matavfall, boendenära källsortering,
avfallsrådgivning.
VA Syds kundservice telefon: växel 040-635 10 00


Sysav
Återvinningscentraler, farligt avfall

Telefon: 040-635 18 00


Fastighets- och gatukontoret

Avfall i stadsmiljö, till exempel en överfull papperskorg eller glas på
cykelbanan.
Telefon: 020-34 45 00


Fastighetsägare

Fastighetsägaren ansvarar för renhållningen på gångbanor i anslutning till de fastigheter de äger. Kontakta fastighetsägaren om skräp förekommer vid fastigheten.


Miljöförvaltningen
Kontakta miljöförvaltningen när det finns risk att avfall och skräp kan leda
till risker för människors hälsa och miljön.
Tel 040-34 10 100
E-post miljo@malmo.se

Senast ändrad: 2018-08-20 12:19