$left
$middle

Michael Palmgren, verksamhetsledare för SEA-U, Frida Trollmyr, kommunalråd (S), Elisabeth Lundgren, kulturdirektör.

Byggstart för Marinpedagogiskt center

Nu har bygglovet för Marinpedagogiskt center gått igenom och första spadtaget togs i förmiddags.
– Med lite tur är allt färdigbyggt nästa höst, säger Magnus Metz, utvecklingsstrateg.

I oktober godkändes bygglovet för Marinpedagogiskt center. Byggnaden kommer att uppföras vid handikappbadet på Ribersborgsstrandens sydvästra del. För projekteringen svarar Stadsfastigheter och verksamheten kommer att bedrivas i upphandlad form genom kulturförvaltningens försorg.
– Syftet är att lära ut hur människan påverkar miljön och tidigt lära barnen att göra mindre ekologiska avtryck. Eller med andra ord, att visa vilka konsekvenser som uppstår av att man skräpar ner i havet. Det är en väldigt fin verksamhet och klart behjärtansvärd, säger Magnus Metz.

Förhoppningen är att Marinpedagogiskt center dagligen kommer att kunna ta mot två till fyra skolklasser för program och aktiviteter om 2,5-3 timmar och sammanlagt upp mot 500 besökare. Här ska finnas laboratorium, ateljé och lektionssal, där skolelever kan experimentera och lära sig, men också en utställning och en hörsal som välkomnar allmänheten.

– Vem som helst får komma förstås. Och det ska vara gratis för alla under juni till augusti. Men skolorna rätt att komma gratis när som helst under terminerna och verksamheten är inriktad speciellt på barn med särskilda behov. Vi har ställt väldigt höga krav på personalens kompetens så att de tar hand om barnen på bästa sätt. Här ska finnas både marinbiologer, skeppare och dykare på plats. Att bygglovet är godkänt är unikt eftersom platsen för centret är ett rekreationsområde i detaljplanen. Där får man inte bygga hur som helst, men eftersom verksamheten är helt öppen för alla under sommarmånaderna fungerar det.
Enligt Magnus Metz är upphandlingsarbetet ett fint exempel på förvaltningsövergripande arbete. 
– Det har varit en rolig resa. Sättet att arbeta har varit stimulerande. Det är nyttigt att se hur bra kompetens det finns på annat håll. Vi blir helt enkelt starkare när vi jobbar ihop. 


Senast ändrad: