148 unga i Kultursommar 2016

I år är det 148 unga som erbjuds fyra veckors sommarpraktik inom Kultursommar på kulturförvaltningen.

En del av Kultursommargänget år 2015, på Stadsarkivet.

På kulturförvaltningen erbjuds sommarpraktikanterna flera typer av arbetsuppgifter, till exempel att dokumentera staden i form av foto och text för Malmö stadsarkiv. På Stadsbiblioteket kan det vara uppgifter som skyltning, bokuppsättning och ID-märkning.

I år är det 148 unga som erbjuds praktik på förvaltningen inom Kultursommar. Praktikanterna söker sin praktikplats via Malmö stads praktikenhet Ung i sommar, som arbetar för att få en jämn könsfördelning och god geografisk spridning.

– Jag är glad att kulturförvaltningen gör plats för Malmös unga. Ett sommarjobb är oftast ungdomens första kontakt med arbetslivet. Ett sommarjobb ger både praktiska arbetslivserfarenheter samt referenser för sitt framtida yrkesval respektive jobbsökande, säger Sylvia Björk, ordförande (S) i kulturnämnden.

Praktikplatserna är fördelade enligt nedan:


Centralt kulturförvaltningen. Researcher (40 praktikanter totalt). Genomföra enkätundersökningar i staden. Fokus är turism, kommunikation och ungas inflytande.

Malmö stadsarkiv. Malmö.NU (40 praktikanter totalt). Dokumentation av samtiden. Utgår ifrån ungdomarnas egna idéer.

Malmö stadsbibliotek (20 praktikanter totalt). Biblioteksassistenter (sortera böcker, märka, skriva recensioner).

Sommarscen (två praktikanter totalt). Produktion och värdskap under barn och familjeföreställningarna.

Malmö Museer och Malmö Konstmuseum (20 praktikanter Malmö museer och 4 praktikanter Malmö Konstmuseum, 24 praktikanter totalt). Museiintendent (värdskap, service, vaktmästeri, assistera vid pedagogisk verksamhet).

Malmö Konsthall (två praktikanter totalt). Publikt arbete och administration. Deltar vid workshops och fungerar som publikvärdar.

Sommarlovsaktiviteter (cirka 20 praktikanter). Värdskap, stöd vid aktiviteter.


Vad är kultursommar?

Kultursommar är kulturförvaltningens projekt inom Ung i sommar. Ung i sommar erbjuder möjligheten till fyra veckors sommarpraktik för unga Malmöbor som vill lära sig något nytt och samtidigt tjäna egna pengar. Praktikanter inom Ung sommar ska vara folkbokförda i Malmö och 16–19 år gamla.

Senast ändrad: 2016-06-22 13:46