Uppdaterad 5 december 2019

5 december 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Avfall och återvinning

Detta gäller

  • Kommunen ansvarar via VA Syd bara för transport och behandling av ditt hushållsavfall.
  • Företag och verksamheter måste ha ett avtal med VA Syd om upphämtning av hushållsavfall.
  • För övrigt avfall (även farligt avfall) ansvarar fastighetsägare, företag och hushåll etcetera.

Anmäl om du inte har något hushållsavfall

Har du inte något hushållsavfall alls i din fastighet ska du informera miljöförvaltningen om det. Skicka ett e-postmeddelande till miljöförvaltningen: miljo@malmo.se.

Källsortering och återvinning

Hämtning av hushållsavfall

I Malmö ansvarar VA Syd för hämtning av hushållssopor, uppehåll/ändring av abonnemang, hämtning av sopor, grovsopor, matavfall, boendenära källsortering och avfallsrådgivning.

VA Syd

Förpackningar av papper, plats, glas och tidningar

Hushåll har skyldighet att sortera ut returpapper, förpackningar, elavfall
och batterier och lämna detta avfall till de insamlingssystem som
finns.

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för återvinningsstationerna för förpackningar runt om i Malmö.

Farlig avfall, grovavfall, elavfall

SYSAV ansvarar för de bemannade återvinningscentralerna på Sjölunda och Bunkeflo i Malmö. Där kan du lämna ditt grovavfall, elavfall och farliga avfall.

På SYSAV:s hemsida hittar du information om återvinningscentraler och miljöstationer.

Ta hjälp av SYSAV:s sorteringsguide - hjälper dig att sortera ditt avfall och ger dig information om avfallet.

Textilåtervinning

Du kan lämna in utslitna kläder och textilier på SYSAV:s återvinningscentraler:

Bunkeflo på Gottorpsvägen 52
Norra Hamnen på Bjurögatan 20

Nedskräpning på stan

Malmö stads fastighets- och gatukontor ansvarar för att hålla de offentliga platserna i ordning, det vill säga gator, parker och torg.

Renhållning i Malmö