Ritningsarkivet

I ritningsarkivet hittar du ritningar på de flesta husen i Malmö från slutet av 1800-talet fram till idag.

Byggnadsritning

Följande typer av ritningar finns i arkivet:  

  • Arkitektritningar
  • Ventilationsritningar
  • Konstruktionsritningar
  • Vatten- och avloppsritningar

Övrigt innehåll:

  • Byggnadsnämndens protokoll
  • Bygglovshandlingar

I arkivet kan du enkelt få del av dessa ritningar och handlingar. Att titta på, och fotografera ritningar och handlingar är kostnadsfritt.  Man kan också beställa kopior av dessa mot avgift. Arkitektritningar går även att få i digital kopia på USB, kostnad för USB är 60 kr. Vi accepterar de vanligaste betalkorten som Visa, Mastercard etc. Beställ på arkivets mejl sbk.arkiv@malmo.se. Vi mejlar inte beställningar utan skickar per post. Alla påbörjade beställningar debiteras.

Priser för kopior inkl. moms: (ingen kopiering av externt material)

Ritningar

A4 - A 3 –50kr  
A2 - A1 – uddaformat 80 kr
A0 – 100 kr

Handlingar

A4 kopia - upp till 10 sidor gratis sedan 2.50 kr/sida

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-05-22 08:53