Publicerad 12 juni 2020

12 juni 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Arbetsmarknadsinsatser – för handläggare på myndigheter

Du som är handläggare på Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan alternativt kurator inom sfi eller primärvården kan skicka in remiss eller anmälan för olika arbetsmarknadsinsatser åt Malmöbor.

Syftet med arbetsmarknadsinsatserna är att effektivare stödja arbetslösa Malmöbor så att individens tid i arbetslöshet ska bli så kort som möjligt.

Inom ramen för Finsam finns ett samverkansavtal kring olika arbetsmarknadsinsatser på Aktivitetscenter och Avanti. Avtalet gäller mellan Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne.

Vid generella frågor om arbetsmarknadsinsatser är du välkommen att kontakta arbetsmarknadsavdelningen på 040-34 45 90 eller asf.arbetsmarknad@malmo.se. Vi svarar alla vardagar klockan 09.00–16.00.

Olika arbetsmarknadsinsatser

Avanti

Avanti är en insats för Malmöbor som på grund av krigsrelaterade trauman eller migrationsrelaterad stress upplever symptom eller fått diagnosen posttraumatiskt stressyndrom.

Aktivitetscenter

På Aktivitetscenter erbjuds insatser inom ramen för arbetslivsinriktad rehabilitering. Verksamheten riktar sig till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden på grund av begränsningar utifrån fysisk eller psykisk ohälsa. Drogfrihet krävs för att delta i Aktivitetscenters insatser.

Studiebesök tillsammans med intresserade deltagare kan bokas genom Stina Persson på e-post stina.persson@malmo.se.

TAMU

TAMU vänder sig till personer som är intresserade av restaurangbranschen och som på egen hand har haft svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och/eller att fullfölja studier.

TAMU erbjuder två olika utbildningar. Båda utbildningarna är kombinationer av restaurangutbildning och socialt lärande, där båda delar är lika viktiga. Utbildningarna är främst praktiska, men lite teori förekommer. Målsättningen är att deltagarna ska bli självförsörjande genom utbildning och socialt lärande.

TAMU – folder (pdf, 5.6 MB)