Uppdaterad 28 november 2019

28 november 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Beställning av skolskjuts för fristående grundskolor

När rektorn på en fristående grundskola beslutat vilket färdsätt eleven har rätt till är det sedan skolans ansvar att beställa skolskjutsen från olika skolskjutsleverantörer. För att upprätta en körning för en ny elev är hanteringstiden sju arbetsdagar.

Skolskjuts med kollektivtrafik

Den vanligaste typen av skolskjuts sker via kollektivtrafiken, det vill säga Skånetrafiken. Eleven får då ett kostnadsfritt busskort.

Beställning av kostnadsfritt busskort och busskort inom ramen för skolskjuts hos Skånetrafiken för läsår 2019/2020

Skolplaceringsenheten kommer att skicka listor till skolor med elever som har beviljats skolskjuts och uppfyller villkoren för kostnadsfritt busskort. Dessa listor behöver fyllas i av skolan och återrapporteras tillbaka till skolplaceringsenheten.

Skolplaceringsenheten kommer sedan sköta beställningar av busskort via ett gemensamt konto på Skånetrafikens Skolportal som kommer att avse alla Malmös fristående skolor. Därmed kommer även fakturan för dessa kort gå direkt till förvaltningen.

Skolskjuts med skoltaxi och specialfordon

Elever får åka med skoltaxi eller specialfordon om

  • kollektivtrafik saknas
  • avståndet mellan hem och hållplats är längre än de avståndskrav som berättigar skolskjuts
  • vägen mellan hem och hållplats är trafikfarlig
  • restiden är orimligt lång i förhållande till elevens ålder
  • funktionshinder som gör att kollektivtrafik inte är ett lämpligt alternativ
  • eller annan särskild omständighet.

Omständigheterna ovan ska framgå och styrkas av vårdnadshavare i ansökan om skolskjuts.

Beställ beställningsblankett för skolskjuts med skoltaxi och specialfordon

Om eleven ska åka skolskjuts med skoltaxi eller specialtransport ska fristående grundskolor använda Malmö stads ramavtal. Gör så här:

  1. Kontakta skolplaceringsenheten och beställ serviceförvaltningens beställningsblankett för skolskjuts.
  2. Följ instruktionerna i blanketten och fyll i den digitalt.

Beställningar av både skoltaxi och specialfordon görs via serviceförvaltningens beställningsblankett som sedan ska skickas till:

Serviceförvaltningen Malmö stad
Serviceresor
205 80 Malmö

Schemaändring av skolskjuts

Både skolan och vårdnadshavare kan kontakta skolskjutsleverantörerna för att beställa schemaändringar för skjuts av en befintlig elev.

Ändringar som skolan måste göra

Skolan behöver informera respektive skolskjutsleverantör gällande schemaändringar eller ändringar av leveransadress senast fem arbetsdagar före ändringen ska börja gälla.

Anledningen till att framförhållning behövs är att skolskjutsleverantörerna ska hinna planera om transportslingorna. Schemaförändringar för en elev kan påverka en slinga så att många andra elevers skolskjutstider förändras och det måste finnas tid att återkoppla till dessa elever.

Leverantörerna föredrar att ändringar kommuniceras via mejl.

Ändringar som vårdnadshavare kan göra

Respektive skolskjutsleverantör tar endast emot avbokningar samma dag från vårdnadshavare – inte från skolan.

Avbokning från en vårdnadshavare ska ske minst 60 minuter innan skolskjutsen startar. Avbokning görs på telefonnummer

  • 040-690 11 63 (skoltaxi)
  • 040-34 39 00 (specialfordon).

Klagomål på skolskjuts

Vid en avvikelse gällande skolskjuts ska skolan kontakta aktuell leverantör för att undersöka vad som hänt och eventuellt framföra klagomål. Om avvikelserna är av allvarligare sort ska skolan även kontakta serviceförvaltningen.

Avvikelser gällande skoltaxi

För avvikelser kopplade till skoltaxi mejlar skolan till: skolavvikelser.syd@cabonline.com

Relaterat innehåll