Hitta kommunala tomter för verksamheter

Malmö stad har tomtmark för nyetablering av kontor och småindustri. Här finns ledig och upplåten mark inom de verksamhetsområden som Malmö stad ansvarar för.

Frågor som rör ledig kommunal tomtmark och upplåtelser handläggs
av fastighets- och gatukontoret, övriga etableringsfrågor av näringslivskontoret. Klicka vidare i menyn för att se aktuella markområden.

Kommande område

11 Norra Hamnen

Senast ändrad: 2019-03-26 12:16