$left
$middle

Kontakta socialtjänsten

Socialtjänsten har flera kontor. Vilket kontor du ska kontakta beror på vilken hjälp eller stöd du behöver. När socialtjänstkontoren har stängt kan du ringa Social jour vid akuta sociala ärenden och orosanmälningar.

Om du redan har en socialsekreterare

Om du har en utsedd socialsekreterare hos socialtjänsten kontaktar du hen direkt. Har du tappat bort kontaktuppgifterna till din socialsekreterare kan du besöka närmsta socialtjänstkontor för att få rätt kontaktuppgifter.

Om du inte har någon socialsekreterare – kontakta ett mottag

Du kan höra av dig till det mottag som har hand om de frågor som ditt ärende berör för att få stöd om du inte har en socialsekreterare hos socialtjänsten sedan tidigare.

Om du inte vet vilket mottag du ska kontakta

Ring Malmö stad på 040-34 10 00, vardagar klockan 08.00-17.00, så får du hjälp att komma i kontakt med rätt verksamhet.

Social jour – akut hjälp utanför kontorstid

Social jour handlägger alla akuta sociala ärenden som uppstår efter kontorstid när den ordinarie socialtjänsten har stängt på kvällar, nätter och helger. Akuta ärenden kan handla om till exempel våld i hemmet eller beroendeproblem. Till Social jour kan du även vända dig för information, rådgivning och stödsamtal.

Telefonnummer: 040-34 56 78

Akut telefontid: Vardagar klockan 16.00–08.00. Lördag, söndag och helgdag kan du ringa dygnet runt.

Vid livshotande situation – ring 112.

Ställ frågor online

Du kan kontakta Soctanter på nätet när som helst på dygnet och ställa frågor om missbruk, ekonomi och andra sociala ärenden. Personal på socialtjänsten svarar på dina frågor så snabbt som möjligt. Du kan också läsa svar på frågor som ställts av andra personer.

Läs mer

sv