Examination teoretisk
Kategori I, II och V

För dig som behöver göra ett teoretiskt prov för att kunna ansöka om certifikat för kyla hos Incert.

Syfte och mål

Att efter godkänt prov kunna ansöka om certifikat för kyla hos Incert.

Förkunskapskrav

Vi rekommenderar dig att förbereda dig  inför provet med att delta i våra eller andra utbildares preparandkurser.

Omfattning

  • Kat. I: 2 timmar
  • Kat. II: 2 timmar
  • Kat. V: 2 timmar

Alla som arbetar med fluorerade växthusgaser måste ha ett personligt certifikat. Man certifieras enligt gemensamma EU-regler och svenska särkrav. Certifieringen omfattar personkompetens gällande kunskaper om miljö- och säkerhetsföreskrifter, kylteknik, hantering av olika köldmedier och energieffektiv användning av kyl- och värmepumpanläggningar. Universitetsholmens Gymnasium är ett godkänt examinationscentra som på uppdrag av Incert erbjuder examineringsprov. Ansökan om certifikat görs sedan hos Incert, som är det certifieringsorgan som utfärdar dessa efter godkända prov. Avgift för certifikat tillkommer då från Incert.

Datum:

2020
28 september

30 november

Pris:

2 000 kr exklusive moms.

Senast ändrad: 2020-06-30 14:41