Omsorg, vård och stöd

På de här sidorna hittar du information om vård och omsorg.
Du kan också läsa om
anhörigstöd, olika mötesplatser
och vilken hjälp och stöd som du kan få
i Malmö stad.

Ring Malmö stads telefonväxel
för att ta reda på vilken stadsdel du bor i.
Telefonnummer 040-34 10 00

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2012-01-11 16:13