Omsorg, vård och stöd

På de här sidorna hittar du information om vård och omsorg.

Kommunen har ett ansvar
för att äldre och personer med funktionsnedsättning
får den omsorg, vård och stöd som de behöver.

Här kan du läsa mer om
mötesplatser för äldre,
hur du tar dig runt när du är sjuk,
olika typer av boenden,
samt vilken annan typ av hjälp och stöd
som du kan få av Malmö stad.

Senast ändrad: 2019-05-02 09:34