Överklaga biståndsbeslut

Att överklaga biståndsbeslut är varken svårt eller krångligt. Här får du veta mera om hur det går till.

Beslut enligt 4 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen går att överklaga. Handläggaren som fattar beslut om bistånd är skyldig att informera dig om hur det går till. Tveka inte att överklaga om du känner dig missnöjd med ett beslut. 

Du kan överklaga om:

  • du inte får något bistånd alls
  • du får mindre bistånd än du ansökt om
  • du får annat bistånd än du ansökt om (till exempel om du får öppenvård istället för behandlingshem)
  • kommunen minskar eller drar in tidigare beviljat bistånd till dig

Så här överklagar du

Lämna in ett skriftligt överklagande till den handläggare som fattat beslutet senast tre veckor efter du fått ditt biståndsbeslut. Du kan också lämna in ditt överklagande till individ- och familjeomsorgens reception i ditt stadsområde. Det går bra att skriva på ett vanligt papper.

Skriv vilket beslut det gäller och vad du vill ha ändrat. Du ska själv skriva din namnteckning på överklagandet. Det är inte giltigt om någon annan undertecknar.

Vad händer sedan?

Handläggaren bedömer om det finns skäl att ändra beslutet. Om du inte får beslutet ändrat på det sätt du begärt ska kommunen skicka vidare din överklagan till förvaltningsrätten. Då prövar rätten ärendet och fattar ett beslut.

Inte nöjd?

Blir du inte nöjd med förvaltningsrättens dom har du möjlighet att gå vidare till kammarrätten och i sista hand till Högsta förvaltningsdomstolen. I de båda sistnämnda instanserna måste du ha ett prövningstillstånd. Det innebär att domstolen först tar ställning till om det du har tillräckliga skäl för att de ska ta upp ett överklagande.

Klaga på socialtjänsten (IVO, inspektionen för vård och omsorg)

Senast ändrad: 2018-04-26 13:36