Till dig som vill begära ut
uppgifter om ankomstdatum till Malmö hösten 2015

Om du är ett av de barnen som kom under hösten 2015 och om du vet att du var placerad på ett boende med andra barn och unga i Skåne så kan det finnas uppgifter om dig hos socialtjänsten i Malmö. Du kan begära ut uppgifter om vilket datum du registrerades som ett asylsökande ensamkommande barn av socialtjänsten i Malmö.

Det kan du göra på olika sätt. Det enklaste är om du själv begär ut uppgifterna men det finns även möjligheter att begära ut uppgifterna med hjälp av god man eller ett ombud.

Just nu är det många som hör av sig till socialtjänsten i Malmö för att få ett intyg om när de registrerades som ett ensamkommande asylsökande barn. För att socialtjänsten ska kunna besvara alla förfrågningar så snabbt som möjligt vill vi att du som ska begära ut ett intyg följer dessa instruktioner.

Såhär begär du ut uppgifter om ankomstkommun

 

Alternativ 1
Du kan själv skriva ett brev där du berättar vem du är och att du vill begära ut uppgifter om när du registrerades som ett ensamkommande asylsökande barn av socialtjänsten i Malmö. Du behöver skriva under brevet och skicka med en kopia på ditt LMA-kort. Du behöver också skriva en adress dit vi kan skicka svaret samt ett telefonnummer och en e-postadress som vi kan nå dig på om vi har frågor.

Alternativ 2
Din gode man kan begära ut uppgifter om när du registrerades som ett ensamkommande asylsökande barn av socialtjänsten i Malmö. God man behöver skicka en kopia på sitt förordnande från överförmyndarnämnden. God man behöver skriva vem förfrågan gäller, bifoga en kopia på ditt LMA-kort, skriva vilka uppgifter som ska begäras ut och till vilken adress svaret kan skickas. God man behöver också
skriva sitt telefonnummer och en e-postadress som vi kan nå hen på om vi har frågor.

Alternativ 3
Om du har ett ombud kan den personen skicka in en fullmakt som visar att ombudet företräder dig. Ombudet behöver skriva vem begäran gäller, skicka med en kopia av ditt LMA-kort och skriva vilken adress svaret ska skickas till. Ombudet behöver också skriva sitt telefonnummer och en e-postadress som vi kan nå hen på om vi har frågor.

Begäran skickas via post till följande adress:

Mottagningsteamet för ensamkommande barn

Arbetsmarknads-och socialförvaltningen, Malmö stad

Sallerupsvägen 11D

205 80 Malmö

Begäran kan också mejlas in till följande e-postadress: ensamkommandebarn@malmo.se

Vi föredrar att ni skickar begäran med post.

Det är många som berörs av frågan om när de kom till Sverige och registrerades som ett ensamkommande och asylsökande barn. Vi vill därför att ni följer instruktionerna om hur ni begär ut uppgifterna. Om ni har frågor kring omständigheterna under hösten 2015 ber vi att ni hålla frågorna korta som möjligt eftersom vårt fokus är att hinna besvara alla förfrågningar i tid.

Senast ändrad: 2019-03-08 15:46