IT och digitalisering

Malmö stad tar ett samlat grepp kring hur staden ska använda digitalisering för att förnya samhällsservicen. Arbetet går under namnet "Det digitala Malmö". Andra satsningar är hållbar IT och wifi för kommunens verksamheter.

Det digitala Malmö

Malmö tar ett samlat grepp kring hur staden ska använda digitalisering som en positiv kraft för att förnya samhällsservicen.

Hållbar IT

IT-lösningar har en viktig roll att fylla för en hållbar stadsutveckling. Målet är att Malmö stad ska minska koldioxidutsläppen från IT med 30 procent till 2020. Initiativet går under namnet "Green Digital Charter".

Wifi i Malmö stad

Under 2016 börjar implementeringen av Malmö stads nya wifi. Installationen kommer ske etappvis med start bland stadens skolor. Höjaskolan är först ut som pilot.


Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-07-10 11:39