$left
$middle

5401

Detaljplan 5401 för fastigheterna Hälsingland 5 och 15 i Fosie

Detaljplanen, Dp 5401 syftar till att göra det möjligt att fortsätta med användningen bostad och handel i de berörda fastigheterna.

Planen medger småindustri men har med stöd i ett tidsbegränsat bygglov använts som bostad och restaurang.

_______________________________________________________

Stadsbyggnadsnämnden har 2014-09-18 gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbete för ovan nämnda område. 

Anmälan

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
5401 Anmälan.pdf Pdf, 241.8 kB. 241.8 kB 2014-10-10 16.46
sv