$left
$middle

5401

Detaljplan 5401 för fastigheterna Hälsingland 5 och 15 i Fosie

Detaljplanen, Dp 5401 syftar till att göra det möjligt att fortsätta med användningen bostad och handel i de berörda fastigheterna.

Planen medger småindustri men har med stöd i ett tidsbegränsat bygglov använts som bostad och restaurang.

_______________________________________________________

Stadsbyggnadsnämnden har 2014-09-18 gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbete för ovan nämnda område. 

Följande handlingar finns tillgängliga i det här ärendet

  • Dp 5401 Anmälan

Begär ut handlingar

Fyll i formuläret för att få önskade handlingar skickad till dig via e-post.

sv