$left
$middle

5639

Dp 5639, del av fastigheterna Hamnen 22:163 och 22:164

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2018-12-19 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för del av fastigheterna Hamnen 22:163 och 22:164 (Malmö Raceway) i Hamnen.

Planuppdrag

sv