$left
$middle

5875

ÄDp 5875, Väbeln 1

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2023-08-24 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för fastigheten Väbeln 1.

Planuppdrag

sv