$left
$middle

5733

Dp 5733, Innerstaden 30:3 i Östervärn

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2021-10-20 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för fastigheten Innerstaden 30:3 i Östervärn.

Planuppdrag

sv