$left
$middle

5733

Dp 5733, Innerstaden 30:3 i Östervärn

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2021-10-20 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för fastigheten Innerstaden 30:3 i Östervärn.

Följande handlingar finns tillgängliga i det här ärendet

  • Dp 5733 Underlag till begäran om planuppdrag

Begär ut handlingar

Fyll i formuläret för att få önskade handlingar skickad till dig via e-post.

sv